Pozadí
Parea s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Parea Marketing s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Parea Marketing s.r.o., IČ 460 59 393, so sídlom v Bratislave, Karpatské námestie 7770/10A, PSČ 831 06, web: www.parea.sk.

Zákazník

 • Zákazníkom sa rozumie registrovaný aj neregistrovaný užívateľ internetového obchodu www.parea.sk, ktorý má právo si vybrať a objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa. Zákazník je spotrebiteľ, ktorý si na stránke Prevádzkovateľa objedná akékoľvek produkty (ďalej len „Zákazník”). Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka tovar určený. Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na jeho stránke. Zákazník je oprávnený využiť zakúpený produkt podľa pravidiel použitia.

Objednávka

 • Objednávkou sa rozumie objednanie tovaru, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru Zákazníkovi Prevádzkovateľom, odoslaním záväznej objednávky elektronickou formou.

Registrácia

 • Registrácia nie je povinná. Avšak pokiaľ sa užívateľ rozhodne zaregistrovať, je povinný poskytnúť pravdivé informácie (ako aj osobné údaje), ktoré sú v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých povinných údajov si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité zrušenie užívateľského účtu. Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom. Pokiaľ je Zákazník registrovaný, môžu mu z registrácie vyplývať aj výhody, ako sú história objednávok, nákupný košík, vernostný program, pravidelné informovanie o novinkách a akciách a iné.

Informácie o tovare a spôsob objednania tovaru


Informácie o tovare

 • Všetky ceny na stránke www.parea.sk sú zmluvné a konečné. Nie sme platcami DPH. Akcie a špeciálne ponuky platia do vypredania zásob, ak nie je uvedené pri konkrétnom produkte inak.

Výber a objednanie tovaru – registrovaní Zákazníci

 • Zákazník má možnosť výberu konkrétneho tovaru na stránke Prevádzkovateľa. Nakupovanie v našom internetovom obchode je veľmi jednoduché. Stránka je prehľadná, ľahko, intuitívne ovládateľná. Po dokončení objednávky (stlačením tlačítka „Potvrdiť objednávku”) sa Vaša záväzná objednávka odošle na naše obchodné oddelenie. Po prijatí Vašej objednávky do nášho objednávkového systému Vám príde potvrdzujúci e-mail na Vami uvedenú adresu pri registrácii.

Výber a objednanie tovaru – Objednávka bez registrácie

 • V našom e-shope je možné využiť objednanie tovaru aj bez registrácie. Zvolením tejto možnosti si môžete vo www.parea.sk objednať tovar zadaním svojho mena, adresy a kontaktu (e-mail, telefonné číslo) na stránke, ale nebude vytvorený užívateľský účet (nebudete zaregistrovaný) - nevzťahujú sa na Vás v tomto prípade výhody registrovaných Zákazníkov a nie je možné si tieto výhody nárokovať. Tieto údaje budú použité výlučne na vybavenie objednávky a doručenie tovaru. Pri opätovnom objednávaní je potrebné znova zadať všetky povinné údaje.
 • O uskutočnenom odoslaní tovaru Vás budeme informovať najneskôr v deň odoslania prostredníctvom elektronických komunikačných médií (e-mail, SMS správa). Toto oznámenie obsahuje podacie číslo zásielky a približnú dobu doručenia.

Storno objednávky

 • Zákazník môže svoju objednávku zrušiť maximálne do 24 hodín, a to buď e-mailom na adresu [chráněná data] (v predmete e-mailu musí byť uvedené „STORNO” a v texte číslo objednávky) alebo telefonicky na +421 948 602 743, pokiaľ sa objednávka nachádza ešte v stave „PRIJATÁ”. Prípady, ak Zákazník stornuje objednávku neskôr, než v uvedenej lehote (príp. objednávka sa už nachádza v stave „VYBAVUJE SA”, alebo „VYBAVENÁ: tovar odoslaný zákazníkovi”), sa budú riešiť osobitne, na základe dohody medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, avšak akceptovanie takéhoto storna je pre Prevádzkovateľa nezáväzné a nepovinné.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: produkt sa už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena. V prípade, že táto situácia nastane, Prevádzkovateľ bude neodkladne kontaktovať Zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Zákazník zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s Prevádzkovateľom na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však v zákonnej lehote 15 dní.

Predávajúci sa zaväzuje

 • Dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.
 • Adekvátne zabaliť tovar, odoslať v dohodnutej lehote (v akej lehote, čo v prípade, že sa tovar nenachádza na sklade).
 • Vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.

Kupujúci sa zaväzuje

 • Prevziať objednaný tovar.
 • Zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť

 • Za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou.
 • Poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Naši partneri


Aktualizácia stránok:  6. 1. 2021